Ball de Diables

El Ball de Diables de Reus(BDR), tal com el coneixem avui, neix l’any 1981 però tenim referències des del segle XVIII. El BDR utilitza el model històric-tradicional del Camp.
Tenim sortides documentades al SXVIII, SXIX i SXX, majoritàriament vinculades a trasllats de la Mare de Dèu de Misericòrdia, però també en sortides per Carnaval i festes de barri.

Sortida del ball el 1954

El ball va estar vinculat al gremi dels boters, amb la seva desaparació entra en joc la participació individual, es a dir, tota persona que poguès obtenir un vestit, fos propi o llogat, i comprar la pirotècnia podia participar en la sortida. Aquestes sortides van ser així fins l’any 1979.

Foto de grup de la sortida del 1979

Els vestits
caputxa ab banyas, fet tot de tela de sach, demunt de la qual hi havia cosidas, de panyo negre retallat, figuras de dragons, ratas pinyadas, serps y altres atributs semblants, portant a la mà, cada hú dels diables, un llarch bastó, al extrem del qual, per medi de una caragola llevadissa, s’hi agantxava una carretilla  {…} se penjan al coll un civader ple de Carretillas.

Aquest text escrit per Antoni de Bofarull el 1880, descriu la vestimenta dels diables que ell recorda quan era petit, però també és la descripció actual de la vestimenta dels diables reusencs.

Una de les altres caracteristiques principals del nostre model és el fet de duu un civader. El civader és la bossa que cada diable porta plena de carretilles. A més cada diable porta una metxa lligada a la maça per tal d’encendre les carretilles.

La maça típica reusenca ha de ser en plural, ja que en tenim dos, la de barrilet i la dentada, sempre han de ser de fusta.

Les nostres actuacions
Participem dels actes finals de Carnaval i per Sant Pere, però la festa per excel·lència del BDR és Misericòrdia, on a banda del Correfoc, es realitza l’acte més nostrat, La Baixada.
La Baixada es fa cada 25 de setembre, en aquesta actuació qualsevol persona que pagui la pirotècnia i obtingui un vestit pot realitzar l’actuació, mantenint així el format històric de sortida oberta.

Cal remarcar que per cada X temps, es realitzen unes baixades excepcionals:
Festes de la coronació: Es celebren cada 25 anys, la Baixada es fa des de la Prioral de Sant Pere, ja que la imatge de la Mare de Dèu està allí durant unes setmanes.(1904, 1929, 1954, 1979, 2004, la pròxima serà el 2029)
Festes de l’aparició: la última es va realitzar l’any 1993(havia de ser el 1992 però es va enrederir un any donat que va haver-hi els Jocs Olímpics a Barcelona). També es van realitzar l’any 1892 per commemoració dels 300 anys de l’aparició.

Durant l’estiu participem en diversos correfocs.